REMEDIUM na teraźniejszość :
-uśmiech,nawet sztuczny 1-2 minuty, bo kodujemy się, że wszystko jest ok
-nucimy ulubioną melodię,
-tworzymy swój rytuał : picie herbaty, spacer, pasjans, porządki...cokolwiek ,co oderwie nas od myślenia o problemach,
-uczymy się kontemplować, wyciszać się, medytować 15 minut,
-przywołujemy dobre wspomnienia,
-łapiemy dosłownie każdą sekundę radości i szczęścia !!
Ostatnie ostrzeżenie dla ludzkości - napisał p. Tomek Kuliś nagramy.pl

"Raport IPCC z 21 marca alarmuje - ocieplenie klimatu zaostrza się, a ludzkość nie jest już w stanie uniknąć jego dotkliwych skutków w najbliższych dziesięcioleciach, takich jak susze, powodzie, pożary. Jeśli nie przeprowadzimy ambitnych i nagłych pro-ekologicznych zmian w gospodarce światowej, w miarę bezpieczna granica wzrostu temperatury, czyli 1,5 ̊C, może być przekroczona nawet krótko po 2030 roku. Do końca wieku temperatura może się podnieść aż o 3-4 ̊C, co doprowadzi do katastrofy i niespotykanej dotąd fali migracji. Przegraliśmy bitwę o klimat - ale jeszcze nie wojnę. Możemy wciąż znacząco zmniejszyć skalę ocieplenia i bolesność jego skutków. Zdaniem twórców raportu każde działanie jest warte podjęcia, bo ograniczenie ocieplenia nawet o 0,1 ̊C przyniesie odczuwalną różnicę w postaci łagodniejszego przebiegu kryzysu klimatycznego. Raport wskazuje, że należy skupić się na odejściu od węgla, rozwoju odnawialnej energii, zmianie stylu życia i zachowań konsumenckich. Każde takie działanie zmniejszy ocieplenie klimatu.

Teoretycznie wszystko to wiemy, a co robimy ?

EMPATYZMJako alternatywa dla demokracji i innych form ustrojowo-systemowych Empatyzm pochodzi od słowa empatia, czyli zauważania drugiej istoty w powiązaniu z Naturą i ekologią, pojęcie to jest blisko powiązane z holistycznym spojrzeniem na człowieka jako połączenia ciała i ducha. Ogólne ramy tego nowego spojrzenia na społeczeństwo wyglądają następująco :

  • Polityka: wszystkie partie współpracują ze sobą, wyznaczają sobie wspólne cele do osiągnięcia, budują przyszłość, zważając na dobro każdego człowieka w jego aspekcie społecznym i socjalnym.
  • Edukacja: każdy ma dostęp do wiedzy i nauki bez względu na wiek, już na etapie przedszkoli i nauczania początkowego odkrywamy talenty dzieci i w dalszej edukacji rozwijamy je, by w przyszłości praca zawodowa opierała się na predyspozycjach, sprawiała radość i satysfakcję, do szkół wprowadzamy techniki relaksacyjne i naukę radzenia sobie ze stresem, a także uczymy budować kontakty międzyludzkie
  • Nauka: placówki naukowe podporządkowane są ochronie środowiska : przyrody ożywionej i nieożywionej, wytyczane są nowe szlaki rozwoju, które nie zakłócają przyrody,
  • Gospodarka: wszystkie firmy budują dobro społeczeństwa, pomagając sobie nawzajem, dobrze traktując kontrahentów, dostawców i pracowników, powstają nowe formy działalności gospodarczej oparte na współpracy i uczciwym podziale zysków
  • Rolnictwo: uprawy ekologiczne, płodozmian, wykorzystanie preparatów bakteryjnych i nawożenia naturalnego w celu podniesienia plonów, lepsze wykorzystanie istniejących areałów , zalesianie
  • Społeczeństwo: uczenie się konsekwencji podejmowanych decyzji /zanim powiesz lub zrobisz, to pomyśl /, poszerzenie świadomości o swoim miejscu w zbiorowości, budowanie przyjaźni i związków na podobieństwach, nowe spojrzenie na rolę mężczyzny/ wspierającą / i kobiety /budującą
POBUDKA DLA NASZYCH MĘŻCZYZN !!!
Jesteście ostoją i bazą dla Waszych żon, dzieci, rodzin,
Dajecie poczucie bezpieczeństwa, wspieracie,
Spełniacie się w roli opiekunów i strażników wartości,
Wyciszacie swoje ego i tzw. męskość, by służyć najbliższym/ to nie
poniżanie, tylko okazywanie szacunku ! /,
Przestaliście walczyć a zaczęliście rozumieć i współpracować,
Tworzycie Rodziny oparte na miłości i empatii,
Dzięki takim Wam nadal nazywamy się LUDŹMI.

Planeta Ziemia
Każda planeta ma swoje prawa istnienia. Posiada swoje skarby natury a życie na niej jest darem, który musi być podporządkowany jej prawom.
Jesteśmy na jej łasce.
To my jako użytkownicy musimy się podporządkować, szanować jej prawa, gdyż pozwoliła nam się na niej naradzać i żyć.
Nie jest naszą własnością. Nie możemy jej kupować ani być jej okupantem.
Jest naszym hotelem, statkiem kosmicznym przemieszczającym się w przestrzeni tego wszechświata, galaktyki, wreszcie systemu słonecznego. Korzystając z jej dóbr żyjemy spełniając wszystkie swoje potrzeby.
Daje nam przygodę Życia, które powinno być cudowną radością.
Od nas zależy jej piękno i harmonia Natury oraz całej przyrody.
Niewłaściwe korzystanie z jej zasobów może doprowadzić do naszego samounicestwienia, gdyż niszczymy to wszystko co podtrzymuje na niej nasze życie oraz życie natury ożywionej.
Musimy o nią dbać oraz przestrzegać praw życia na niej obowiązujących.
WSPIERAJMY JĄ I SZANUJMY.
ZRÓBMY TO DLA SIEBIE.

Jesteśmy teraz jak marionetki na sznurkach, gdy ich animator znika : przerażeni, opanowani lękami o egzystencję, uśpieni w działaniu i zniechęceni do pomagania innym. Zagubiliśmy zdolność przewidywania konsekwencji naszych czynów, a zwłaszcza nie potrafimy dokonywać wyborów politycznych; nie wiemy, czego możemy się spodziewać w przyszłości po takiej lub innej naszej decyzji. Boimy się zmian , odkładamy sprawy na potem....Niewolnicy czekający na wytyczne. A może sami coś wreszcie zmieńmy?!

Ludzie, obudźcie się! odszukajcie u siebie empatię i życzliwość, a one pomogą w podejmowaniu dobrych decyzji. Każdy wybiera : czy kierować się w życiu miłością i przyjaźnią, czy zazdrością i niechęcią / a te uczucia są blisko siebie ! /. Analizujmy nasze życie, odpowiedzmy sobie na pytanie : Czy jestem szczęśliwy, co daję od siebie swojej Rodzinie i innym? Uczmy się bliskości, odbudujmy radość , poczujemy się wtedy spełnieni i wolni. Z dawania rosną skrzydła!