Zarząd Stowarzyszenia


Prezes Elżbieta Wiśniowska-Borzęcka

Wiceprezes Zofia Rabiańska

Sekretarz Małgorzata Podolska

Członek Monika Rabiańska